e-hjelpemidler

Elektroniske Hjelpemidler

"Elektroniske hjelpemidler" er en introduksjon til tekniske løsninger vi kan benytte når vi flyr. Både til navigasjon, men også sikkerhet.


I dagens luftfart har elektroniske kart, mobile applikasjoner og integrerte navigasjonssystemer blitt et viktig hjelpemiddel for oss som piloter. Disse hjelper oss i holde rede på hvor vi er, vise luftrom og gi viktig informasjon om vind, vær, avstander og NOTAM. Vi kan også hente vekt og balanse, glidedistanse, vise annen flytrafikk og mye mer som kan være svært nyttig om situasjonen krever det.


Her tar vi for oss noen av det vi kan velge mellom.


Enjoy!

Team Air Sports


Åpne boken Elektroniske Hjelpemidler:

Elektroniske Hjelpemidler
Åpne e-boken ved å klikke på bildet.

Turer og Aktiviteter

Del forslag til turer, aktiviteter eller andre sammenkomster. Her kan alle legge inn forslag til sommerturer eller invitere til vaffeltreff. På den måten får vi som liker å fly få et større nettverke og en oversikt over små og store aktiviteter å fly til.  Dette gjør vi for å skape felles fly glede og kontakt på kryss av klubber.  Kontakt oss om du har spørsmål!

Bli medlem i Flyging.no >>

Felles kalender

Få tilgang til alle aktiviteter i en felle kalender. Du kan dele dine og klubbens aktiviteter med andre medlemmer og klubber. - Bli med i Flyging.no >>

SportMember

Alle medlemmer ser kontaktopplysninger til hverandre. På den måten kan vi holde kontakt på kryss av bosted og klubb.

Bli med i Flyging.no >>